Compra cualquier fotografía por 5 € y pagala con Bizum / Compra qualsevol fotografia per 5 € i paga-la amb Bizum

INFORMACIÓ DE VENDES

Comprar les fotografies

 • Navegui per la nostra pàgina web i triï les fotografies que vulgui comprar
 • Cada fotografia té el preu de 5 € impostos inclosos
 • Enviï un correu electrònic a albertayma@gmail.com amb el codi de la fotografia i nom del paisatge, monument o ubicació
 • Pagui la seva comanda de manera fàcil amb Bizum al meu telèfon mòbil +34 625 04 52 63
 • L'aplicació Bizum és un servei del seu banc sense comissions

Enviament de la comanda

 • Les fotografies se li enviaran a través de We Transfer
 • La resolució oscil·la en una mitjana d'uns 50Mb., grandària suficient per a cobrir qualsevol necessitat, des d'interiors de llibres fins a omplir un mural amb bon detall. Els originals es poden servir tant en PSD, TIF o JPG, com es desitgi. Actualment, gairebé tothom ho demana amb JPG de nivell 10/12, màxima qualitat
   

INFORMACIÓN DE VENTAS

Comprar las fotografías

 • Navegue por nuestra página web y escoja las fotografías que quiera comprar 
 • Cada fotografía tiene el precio de 5 € impuestos incluidos
 • Envíe un correo electrónico a albertayma@gmail.com con el código de la fotografía y nombre del paisaje, monumento o ubicación
 • Pague su pedido de forma fácil con Bizum a mi teléfono móvil +34 625 04 52 63
 • La aplicación Bizum es un servicio de su banco sin comisiones

Envío del pedido

 • Las fotografías se le enviarán a través de We Transfer 
 • La resolución oscila en un promedio de unos 50Mb., tamaño suficiente para cubrir cualquier necesidad, desde interiores de libros hasta llenar un mural con buen detalle. Los originales se pueden servir tanto en PSD, TIF o JPG, como se desee. Actualmente, casi todo el mundo lo pide con JPG de nivel 10/12, máxima calidad