Compra cualquier fotografía por 5 € y pagala con Bizum / Compra qualsevol fotografia per 5 € i paga-la amb Bizum
   

Berga: Iglésia de Sant Quirze de Pedret

00221-pontdestquirzepedret
00222-pontdestquirzepedret
01126-stquirzepedret
01128-stquirzepedret
01127-stquirzepedret
01129-stquirzepedret
01130-stquirzepedret
01131-stquirzepedret
01132-stquirzepedret
03400
03402
03401
03403
03404
03405
03406
03408
03409
03410
03411
03407
03412