Compra cualquier fotografía por 5 € y pagala con Bizum / Compra qualsevol fotografia per 5 € i paga-la amb Bizum

RESSENYA PROFESSIONAL D’ALBERT AYMÀ AUBEYZON

Format artísticament a l'Escola Massana, decideixo als disset anys que la fotografia ha de ser el meu mitjà d'expressió.

Simultaniejo el treball de càmera amb el de laboratori per veure de treure'n el millor profit creatiu. Amb les càmeres, practico qualsevol mena de filtres que permetin una millor interpretació de la meva percepció del tema a fotografiar i, des del laboratori experimento la millor manera de manipular el paper.

Les limitacions creatives són evidents per a mi fins al punt que estudio les tècniques creatives antigues: bromolis i gomes bicromatades. D'aquesta manera, i primerament com experimentació també, introdueixo a Espanya el Cibachrome (posteriorment Ilfochrome), el que farà que, donat l'èxit, m'hi dediqui professionalment amb laboratori i estudi obert al públic.

Tot això ho simultaniejo amb reportatges fotogràfics. Destaquen el primer reportatge a l'Israel-Palestina de l'any 1973 entre guerres, amb unes 500 fotos. Més endavant, per l'any 1982 vaig confeccionar el primer inventari dels monuments declarats oficialment, de la Generalitat de Catalunya. Entremig, els habituals treballs de cartells, calendaris, postals, diaris, etc.

El meu neguit per la consecució d'una reproducció impecable al paper fotogràfic, em porta a donar classes a diverses escoles entre les quals destaquen l'Institut d'Estudis Fotogràfics de Catalunya, l'Escola Nikon, i altres més petites. De fet, aquest neguit m'ha proporcionat que actualment estigui dedicat de ple a la reproducció amb fidelitat de documents antics molt valuosos.

Amb l'aparició de la fotografia digital, recupero els ànims creatius i acabo el treball de moltes fotos meves que antigament ja havien estat concebudes per aquesta finalitat artística.

És per això que em plau ara exposar-vos aquests treballs. Espero que us agradin.
Barcelona, 1 de novembre de 2021
 

RESEÑA PROFESIONAL DE ALBERT AYMÀ AUBEYZON

Formado artísticamente en la Escola Massana, decido a los diecisiete años que la fotografía debe ser mi medio de expresión.

Simultaneo el trabajo de cámara con el de laboratorio para ver sacarle el mejor provecho creativo. Con las cámaras, practico con cualquier tipo de filtros que permitan una mejor interpretación de mi percepción del tema a fotografiar y, desde el laboratorio, experimento la mejor manera de manipular el papel.

Las limitaciones creativas son evidentes para mí hasta el punto en que estudío las técnicas creativas antiguas: bromóleos y gomas bicromatadas. De esta forma, y ​​primeramente como experimentación también, introduzco en España el Cibachrome (posteriormente Ilfochrome), lo que hará que, dado el éxito, me dedique profesionalmente con laboratorio y estudio abiertos al público.

Todo esto lo combino con reportajes fotográficos. Destacan el primer reportaje en Israel-Palestina del año 1973 entre guerras, con unas 500 fotos. Más adelante, en 1982 confeccioné el primer inventario de los monumentos declarados oficialmente, de la Generalitat de Catalunya. Por en medio, los habituales trabajos de carteles, calendarios, postales, periódicos, etc.

Mi inquietud por la consecución de una reproducción impecable en el papel fotográfico, me lleva a dar clases en varias escuelas entre las que destacan el Institut d'Estudis Fotogràfics de Catalunya, la Escola Nikon, y otras más pequeñas. De hecho, esta inquietud me ha proporcionado que actualmente esté dedicado de lleno a la reproducción con fidelidad de documentos antiguos muy valiosos.

Con la aparición de la fotografía digital, recupero los ánimos creativos y termino el trabajo de muchas fotos mías que antiguamente ya habían sido concebidas para esta finalidad artística.

Por eso me complace ahora exponerles estos trabajos. Espero que les guste.
Barcelona, 1 de noviembre de 2021